DZIEŃ MAMY I DZIEŃ DZIECKA W KINIE WISŁA

Galeria

Kino Wisła spe­cjal­nie na Dzień Mamy oraz Dzień Dziecka przy­go­to­wało spe­cjalny reper­tuar. Od 26 maja do 6 czerwca odbyły się pokazy fil­mów z nie­spo­dzian­kami. Nie zabrak­nie ani­mo­wa­nego filmu „Smerfy 3”, oraz kome­dii „Jutro będziemy szczę­śliwi”. A dla mło­dzieży prze­wi­dziano film przy­go­dowy „Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”.

Na widzów, oprócz atrak­cji fil­mo­wych, cze­kały słod­ko­ści, oraz miłe nie­spo­dzianki ufun­do­wane przez: KinAds, ProDentica Centrum Stomatologii w Tarnobrzegu oraz firmę FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.

Serdecznie dzię­ku­jemy …
Galeria zdjęć na stronie TDK (kliknij w poniższy obrazek)