#Zostań w domu !!! Posłuchaj muzyki

Studio Piosenki powstało w Tarnobrzeskim Domu Kultury w roku 1993 z inicjatywy Anny Pintal. Jest rodzajem zajęć warsztatowych dla wokalistów, gdzie kształci się zarówno umiejętności typowo warsztatowe /dykcja, intonacja, wybór repertuaru/, jak i rozwija się ogólną erudycję muzyczną/style muzyczne, historia muzyki/.
Ważnym elementem działalności jest twórczość autorska. Z wokalistami współpracuje Marian Zych, który jako kompozytor, aranżer i realizator dźwięku, współtworzy oryginalny repertuar uczestników Studia, oraz Ewa Oździńska-Jaworska i Janusz Antosiewicz – autorzy tekstów. W roku 1995 Studio zostało rozszerzone o grupę dziecięcą, działającą pod nazwą „Łapu Capu”. Uczestnicy Studia pojawiają się, i zdobywają nagrody, na znaczących krajowych festiwalach piosenki. Ważnym elementem działalności Studia Piosenki jest współpraca Anny Pintal i Mariana Zycha przy tworzeniu kolejnych wydawnictw płytowych Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.

Uczestnikami Studia byli m.inn. :
Fabia Piskor, Karol Kosior, Ewelina Przybył, Izabela Nowak, Bożena Mazur, Ala Puk, Justyna Grądziel, Sylwia Przybył, Krzyś Michalski, Natalia Ciecierska, Julia Roman, Magda Szlęzak, Karol Widuch, Diana Ciecierska, Dagmara Czechura


Wiktoria Cieśla
Mam 17 lat. Chodzę do II klasy liceum im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Śpiewam już 7 lat natomiast na zajęcia uczęszczam od 2014 roku. Uwielbiam również tańczyć i rysować. Najchętniej słucham popu i funku. Moim ulubionym wykonawcą jest Bruno Mars. Nie gram na żadnym instrumencie ale nigdy nie jest za późno
by zacząć 🙂


Magda Szlęzak
Uczęszczam do Liceum Ogólnoksztacącego mieszczącego się w Zespole Szkół im. Ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, obecnie jestem w klasie maturalnej. Śpiewam od najmłodszych lat aczkolwiek naukę śpiewu pobieram od 6 lat pod czujnym okiem Pani Anny Pintal. W wolnych chwilach gram na gitarze, próbuje gry na pianinie. Słucham każdego gatunku muzycznego, mojemu sercu bliski jest jazz, soul, alternatywa i inne. Nie posiadam idola, który byłby najważniejszy dla mnie.


 Gabriela Konefał
Chodzę do 7 klasy Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu. Od 4 lat uczęszczam na zajęcia śpiewu a od 3 lat gram na gitarze . Preferuję wiele typów muzyki, jednak najbardziej lubię pop.Moim marzeniem jest rozpoczęcie nauki gry na gitarze basowej.


 Julia Roman

Mam 18 lat i cho­dzę do kla­sy 3 liceum. Uczęszczam do I spo­łecz­ne­go liceum im.Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Śpiewam od 11lat w Tarnobrzeskim Domu Kultury pod okiem pani Ani Pintal. Swoje spo­tka­nie z muzy­ka roz­po­czę­łam od nauki gry na gitarze- skoń­czy­łam I sto­pień PSM na tym instru­men­cie. Interesuje się musi­ca­lem oraz śpie­wem roz­ryw­ko­wym. Od naj­młod­szych lat uwiel­biam muzy­kę Michaela Jacksona i zde­cy­do­wa­nie jest moim naj­więk­szym idolem.


Natalia Ciecierska
Mam 16 lat. Uczęszczam do I kla­sy I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Interesuję się muzy­ką. Od 5 roku życia cho­dzę na zaję­cia wokal­ne do Studia Piosenki w Tarnobrzeskim Domu Kultury, gdzie pod czuj­nym okiem Pani Anny Pintal i Pana Mariana Zycha uczę się emi­sji gło­su, inter­pre­ta­cji pio­sen­ki oraz zacho­wa­nia na sce­nie. Moją idol­ką jest Ariana Grande, ale rów­nież lubię się­gać po reper­tu­ar z lat 80-tych. Bardzo chęt­nie śpie­wam pio­sen­ki z „tek­stem”. Należę do gro­na osób, dla któ­rych war­to­ścio­wa muzy­ka, to taka, któ­ra wzru­sza i w odbior­cy zosta­wia choć przez chwi­lę emocje.


Weronika Pietranis

„Mam 18 lat i uczęszczam do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Śpiewam od najmłodszych lat i zawsze było to moją pasją, jednak naukę emisji głosu rozpoczęłam w 2014r. Obecnie od roku kontynuuję ją w Tarnobrzeskim Domu Kultury pod okiem Pani Ani Pintal, a od niedawna zaczęłam swoją przygodę z nauką gry na pianinie. Moim marzeniem jest dostać się na studia wokalne, ponieważ z muzyką wiążę swoją przyszłość.


Julia Komada

Mam 13 lat. Śpiewam od najmłodszych lat natomiast od 7 lat  uczęszczam na zajęcia do pani Anny Pintal. Nie posiadam swojego ulubionego idola. Moja pasją poza śpiewem jest również gra na gitarze. Lubię słuchać każdego gatunku muzycznego.

 

Nowsze nagrania Studia Piosenki


Julia Walczyna

Mam 14 lat . Mieszkam w miejscowości Trześń koło Sandomierza.Jestem uczennicą 8 klasy szkoły podstawowej oraz dojeżdżam na zajęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli gdzie jestem w 6 klasie fortepianu.
Od piątego roku życia śpiewam. Swoją przygodę ze śpiewaniem rozpoczęłam w Domu Kultury w Sokolnikach .Obecnie uczęszczam na zajęcia wokalne do Studia Piosenki w Tarnobrzeskim Domu Kultury pod kierunkiem Anny Pintal .
Uczestniczę w wielu konkursach , festiwalach i koncertach.

Nazywam się Wiktoria Szymaszek, Mam 18 lat, uczęszczałam do Liceum Ogólnokszałcącego w Tarnobrzegu. Obecnie będę studentką 1 roku na wydziale prawa. Od 13 roku życia uczyłam się gry na fortepianie, początkowo w Szkole Yamaha, następnie przeniosłam się na zajęcia do Tarnobrzeskiego Domu Kultury, gdzie kontynuowałam naukę gry na fortepianie oraz śpiewu. Gdybym miała wymienić ulubiony gatunek muzyczny – nie ma takiego. Lubię każdy rodzaj muzyki, zarówno słuchać jak i śpiewać. Od najmłodszych lat, śpiewanie jest moja największą pasją, chcę oddawać się temu w całości.

 

 

Najnowsze nagrania Studia Piosenki


Martyna Gregorczyk

Nazywam się Martyna Gregorczyk i mam 12 lat. Chodzę do klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. Śpiewam od urodzenia a od 6 lat uczęszczam na zajęcia wokalne do pani Anny Pintal w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu, jest od 3 lat miejscem gdzie uczę się gry na fortepianie. Moją ulubioną muzyką jest pop i stary polski rock. Lubię brać udział w różnych konkursach wokalnych i jeździć na rolkach i łyżwach. Moim największym marzeniem jest nagranie i wydanie swojej własnej płyty.


Julia Komada